Djelatnost

Kolba je jedan od vodećih distributera visokokvalitetnih proizvoda široke potrošnje na tržištu Bosne i Hercegovine. Opsežno poznavanje tržišta, višegodišnja saradnja sa renomiranim svjetskim principalima, te velika prisutnost na tržištu cijele BiH, osigurale su dominaciju tržištem brandova koje zastupamo.

Kroz naprednu  mrežu i izgrađene odnose sa preko 6.500 maloprodajnih objekata, našim klijentima osiguravamo efikasan pristup tržištu i njihovim potrošačima.

Svoje iskustvo i  know-how konstantno usklađujemo sa novim trendovima na tržištu. Fokusiranim upravljanjem robnim markama, održavanjem odnosa sa ključnim kupcima, unapređenjem prodaje pojedinačnih brandova, te razvojem novih distributivnih kanala grupacija osigurava stalan rast prometa i udjela na tržištu.

Misija

Maksimiziranje potencijala globalnih robnih marki na teritoriji Bosne i Hercegovine, ulaganjem u ljudske potencijale, odnose sa kupcima i savremenu tehnologiju.

Vizija

Održavati lidersku poziciju na tržištu kroz samostalan razvoj i rast kompanije i partnerske odnose sa principalima koje zastupamo.

Infoline

Bačići 25, 71000 Sarajevo, BiH
T: 033 770 650
F: 033 770 654
E: info@kolba.ba